Školenia

Uzavreté školenie len pre pozvaných hostí má za cieľ...
09:00 Detský domov Bratislava

Hľadáme

Pre Detský domov v Holíči hľadáme 20 BUDDY dobrovoľníkov k deťom starším ako 12 rokov primárne žijúcim priamo v detskom domove.

KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

Andrej
Simona
Laura
Majo
Mirka
Andrej
Zuzka
Martin
Marián
Viktor
Ľubica
Dominika
Dana
Darina
Milan
Ivka
Patrik
Anka
Simona
Lucia
Ondrej
Katka
Petra
Jana
 

Naše ciele do 2020

Na Slovensku je takmer 5000 detí v detských domovoch

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele do roku 2020 pre Bratislavu a okolie.  
Do každého domova hľadáme len zopár dobrovoľníkov.

Dobrovoľníkov

81
230

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

9
15
 
Pomôžte nám rásť
 

Dostávaj aktuálne novinky a nové články

SK