Školenia

BUDDY dobrovoľníci majú možnosť prebrať z Denisou...
17:00 Štúrova 3, Luxorka

Hľadáme

Pre Detský domov v Holíči hľadáme 20 BUDDY dobrovoľníkov k deťom starším ako 12 rokov primárne žijúcim priamo v detskom domove.

KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

Juraj
Andrej
Mirka
Laura
Táňa
Ľubica
Simona
Katka
Marián
Simona
Andrej
Darina
Ivana
Soňa
Martin
Lucia
Patrik
Peter
Michal
Ivana
Dana
Petra
Eva
Dominika
 

Naše ciele do 2020

Na Slovensku je takmer 5000 detí v detských domovoch

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele do roku 2020 pre Bratislavu a okolie.  
Do každého domova hľadáme len zopár dobrovoľníkov.

Dobrovoľníkov

96
230

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

11
15
 
Pomôžte nám rásť
 

Dostávaj aktuálne novinky a nové články

SK